Zahtevne montaže in demontaže

 

Čiščenje dimnikov

 

Čiščenje silosov (moka)

 

Vzdrževalna dela na višinah